O nama

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Bihać

Javnu ustanovu „Centar za socijalni rad“ Bihać osnovalo je Općinsko vijeće Općine Bihać Odlukom o osnivanju JU „Centar za socijalni rad“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 10/00).

Sjedište Centra je u Bihaću, ul. Fra Joze Valentića br. 3.

Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor.
Organ nadzora nad poslovanjem Centra je Nadzorni odbor.
Organ rukovođenja u Centru je direktor.

Unutrašnje organizacione jedinice u Centru su:

a) Odsjek za zaštitu odraslih, starih i invalidnih lica,
b) Odsjek za zaštitu djece i porodice,
b) Odsjek za pravne i opšte poslove,
c) Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove.