JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHAĆ

Fra Joze Valetića 3
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 229 710

Mail: info@jucsrbihac.ba