Djelatnosti centra

U skladu sa odredbom člana 16. Pravila JU Centar za socijalni rad Bihać djelatnost centra je:
– Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja
– Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja
– Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja d.n.
U okviru upisane djelatnosti Centar obavlja sljedeće poslove:

– osigurava potrebna novčana sredstva za rad,
– djeluje na otkrivanju uzorka i stanja socijalne potrebe,
– organizira aktivnosti od preventivnog značaja iz oblasti socijalne zaštite,
– primjenjuje i provodi oblike socijalne zaštite,
– neposredno pruža usluge socijalnog rada,
– rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava u okviru nadležnosti,
– obavlja poslove u okviru porodične zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom, zaštite odgojno zanemarene djece, te učestvuje u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštitnog nadzora,
– obavlja poslove i ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom, drugim zakonima i propisima,
– obavlja savjetodavni i savjetovališni socijalni rad,
– sarađuje s građanima, mjesnim zajednicama, pravnim licima, udruženjima građana, pravosudnim organima i drugim organima, koji mogu doprineti unaprijeđenju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite,
– vodi propisanu evidenciju i pribavlja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, korisnicima civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, i dostavlja podatke nadležnoj službi Osnivača i nadležnom ministarstvu,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt

Adresa:
Fra Joze Valetića 3

Telefon:
+387 37 229 710

Direktor:
direktor@jucsrbihac.ba

Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove:
finansije@jucsrbihac.ba